Ernstige parodontitis

Stadia 3-4

  • Rood en gezwollen tandvlees
  • Plak en/of calculus
  • Algemene bloeding bij sonderen
  • Diepe parodontale zakken (≥ 6mm)
  • Botverlies > 1/3 van de wortellengte op de röntgenfoto

 

Zakdiepte meten met
behulp van een sonde

Severe

Severe