Gingivitis

  • Plak en/of calculus
  • Bloedingen bij sonderen (>10% van de ruimte)
  • Ondiepe parodontale zakken (<4mm)
  • Geen botverlies op röntgenfoto’s

 

Zakdiepte meten met
behulp van een sonde

mild measuring

mild