Initiële tot matige parodontitis

Stadia 1-2

  • Rood en gezwollen tandvlees
  • Plak en/of calculus
  • Algemene bloeding bij sonderen
  • Parodontale zakken (4-5mm)
  • Botverlies ≤ 1/3 van de wortellengte op de röntgenfoto

 

Zakdiepte meten met
behulp van een sonde

Moderate

Moderate